Jau 20 metų ***** Kasdien ***** Vežame ***** Keleivius ir siuntas

Lietuvos kariuomenė dalinasi su visuomene svarbia informacija dėl to, kaip pasikeistų pakviesto į privalomąją karo tarnybą piliečio gyvenimas.

Šiais metais per du kartus bus pakviesti iš viso 3 tūkstančiai jaunuolių. Kitais metais šis skaičius padidės iki 3,5 tūkstančių prievolininkų per metus.
Į devynių mėnesių karo tarnyba bus kviečiami pirmiausiai savanoriai, o nesusirinkus reikiamam jų skaičiui, privaloma tvarka bus šaukiami jaunuoliai iš einamųjų metų karo prievolininkų sąrašo.
Piliečiai nuo 19-26 metų amžiaus, neturintys pradinio karinio parengtumo į tarnybą bus šaukiami pirmieji. Tačiau vaikinai ir merginos norintys atlikti privalomąją tarnybą savo noru, galės tą daryti iki 38 metų amžiaus.
Visas šauktinių sąrašas bus sudarinėjamas tik tada, kai neužteks savanorių tarnybai atlikti. Tam, kad išvengti netikslumų, visas šaukimo sąrašo sudarymo procedūras stebės žinomi visuomenės atstovai, kuriuos skirs Vyriausybė.

Kada galima atidėti karo tarnybą?

Karo prievolės įstatyme numatyta galimybė atidėti tarnybą, jeigu dėl kvietimo būtų padaryta neproporcingai didelė žala šaukiamojo asmeniniams ar visuomeniniams interesams. Kiekvienas atvejis bus nagrinėjamas individualiai.
Taip pat Karo prievolės įstatyme teigiama, jog asmenys atleidžiami nuo privalomosios karinės tarnybos, jeigu vieni augina nepilnametį vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai.
Privalomoji pradinė karo tarnyba taip pat atidedama asmenims, paskirtiems vieninteliais neįgalaus asmens globėjais ar ribotai veiksnaus asmens rūpintojais.

Kaip bus atliekama privalomoji karo tarnyba?

Pirmuosius tris tarnybos mėnesius kariai gyvens kareivinėse. Šiuo metu yra svarstomos galimybės likusį pusmetį šauktiniams leisti laisvai išeiti iš dalinio teritorijos laisvu nuo tarnybos metu ar savaitgaliais.
Tarnybos metu jaunuoliai susipažins su kariuomenėje naudojama ginkluote, karine technika ir įranga, krašto apsaugos sistemos statutų reikalavimais, įgis individualių kario įgūdžių, išmoks šaudybos, taktikos, karo topografijos, rikiuotės, ryšio palaikymo, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo pagrindų, sutvirtės fiziškai ir morališkai. Taip pat bus pravedami sielovados, pilietinio ugdymo užsiėmimai, organizuojami kultūriniai ir sporto renginiai, skiepijamos Lietuvos kariuomenės vertybės - patriotizmas, ištikimybė, pasiaukojimas, sąžiningumas, drąsa, pagarba, garbė ir principingumas.
Šauktiniai bus aprūpinami uniforma, gyvenamąja patalpa kareivinėse bei maistu. Jei maistu neaprūpinami ir už laisvas nuo tarnybos dienas - mokama maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija - 5,4 Eur už dieną. Kas mėnesį jiems bus mokami 38 Eur buitinėms išlaidoms, taip pat gali būti mokama 38 Eur premija už pavyzdingą tarnybą.
Po 7 kalendorines dienas, įskaitant kelionės dienas, 2 kartus per tarnybą šauktiniai turės atostogų. Mirus sutuoktiniui ar artimajam giminaičiui, taip pat gimus vaikui gali būti suteiktos papildomos septynios dienos atostogų.

Kokios socialinės garantijos bei lengvatos?

Pagal karo prievolės įstatymus bus kompensuojama iki 50 proc. faktiškai sumokėtos studijų kainos pagal bakalauro, magistro arba vientisųjų studijų programas pirmą kartą įgyto išsilavinimo. Gali būti taikomos papildomos lengvatos, nustatytos aukštųjų mokyklų stojimo į jas metu. Taikoma pirmenybė į laisvas tarnautojo pareigas jei kelių pretendentų rezultatai yra lygūs. Atlikusio tarnybą darbuotojo darbdaviui įstatymų nustatyta tvarka šešis mėnesius subsidijuojamas darbuotojo atlyginimas. Teikiama pirmenybė priimant į statutines valstybės tarnautojo pareigas, kai priimama be konkurso ir kt.

 

Vežame keleivius ir keleivių grupes pastoviais ir užsakomaisiais reisais iš Lietuvos į visas Europos šalis ir atgal. Dirbame 7 dienas per savaitę nuo 8-22 valandos. Tel: +445601564237, 8-60604347. Skype: bilietukai

 


Užsakyk nemokamą skambutį

Perskambinsime per 3 min į bet kurios šalies telefono numerį nemokamai.

nemokamas skambutis

Artimiausios kelionės

į Angliją (Lietuva - Anglija)

• Birželio 26, sekmadienį, šiandien
• Birželio 27, pirmadienį, rytoj
• Birželio 28, antradienį, poryt

iš Anglijos (Anglija - Lietuva)

• Birželio 26, sekmadienį, šiandien
• Birželio 27, pirmadienį, rytoj
• Birželio 28, antradienį, poryt

Lik su mumis!

FacebookSkambink kasdien nuo 800 iki 2200 val. bet kuriuo klausimu

 

Tel: +370 606 04347

Tel: +4456 0156 4237

skypeBILIETUKAI

Perskambinsime per 3 min į bet kurios šalies
telefono numerį nemokamai

Keleivių pervežimo kaina nuo 75 (nuo 60 £)

 

Savaitės dienos

Į Londoną / iš Londono

Į kitus Anglijos

miestus nuo

Pirmadienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Antradienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Trečiadienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Ketvirtadienis 75 / iš 70 £ 75 / iš 70 £
Penktadienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Šeštadienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Sekmadienis 90 / iš 60 £ 90 / iš 60 £

Siuntų pervežimo kaina nuo 20 (nuo 15 £)