Jau 20 metų ***** Kasdien ***** Vežame ***** Keleivius ir siuntas

Šių metų pajamų ir turto deklaravimas jau prasidėjo. Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia gyventojus deklaruoti savo pajamas tiesiog išmaniuoju telefonu, kuriame specialiai tam sukurta elektroninė programa.

Norint prisijungti prie naujos programos telefone reikia įvesti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Taip pat gyventojai gali jungtis naudojant mobilųjį parašą.
Siekiant duomenų saugumo, prisijungimo kodai yra teikiami elektroniniu būdu, VMI tinklalapyje renkantis skyrių „Mano VMI".
Naujoji programėlė leidžia ne tik deklaruoti savo pajamas, bet ir skirti paramą, peržiūrėti žemės mokesčio duomenis, ar pasitikrinti savo asmeninę mokesčių informaciją.
Šiais metais deklaracijos bus pildomos litais, o permokos ir nepriemokos bus mokamos eurais.
Pirmą kartą VMI šiais metais gaus informaciją ir iš kitų Europos Sąjungos mokesčių administratorių, todėl už nuslėptą turtą užsienyje gali grėsti baudos.
Šiemet deklaracijų pateikimo terminas kaip niekada vėlyvas: iki gegužės 4 d. deklaruoti pajamas turi tie gyventojai, kurie nori susigrąžinti dalį mokesčio dėl įvairių lengvatų.
Laiku nepateikus deklaracijos prašymas skirti paramą nebus tenkinamas.
Organizacijoms galima skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, o politinėms partijoms - 1 proc.
Deklaruoti pajamas, kaip ir anksčiau, gali gyventojai, kurie nori pasinaudoti mokesčių lengvata ir susigrąžinti dalį išlaidų, pavyzdžiui, už anksčiau paimtas būsto paskolas, gyvybės draudimo įmokas, už įmokas į pensijų fondus, už pirmąsias studijas ir pirmą profesinį mokymą.

Kas privalo deklaruoti turtą?

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą, turtą deklaruoti privalo: valstybės politikai ir jų šeimos nariai; kandidatai į valstybės politikus ir jų šeimosnariai; Europosparlamento nariai su šeimomis; kandidatai į Europos parlamentą ir jų šeimos nariai; valstybės tarnautojai su šeimos nariais; anstoliai bei notarai su šeimomis; LR teismų pirmininkai, jų pavaduotojai; teismų skyrių pirmininkai, teisėjai su šeimomis; Nacionalinės teismų administracijos direktorius su šeimos nariais; seimo ir valstybės kontrolieriai bei pavaduotojai su savo šeimos nariais; moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriai su šeimomis; vaiko teisių apsaugos kontrolieriai ir jų šeimos nariai; prokurorai su artimaisiais; Lietuvos kariuomenės vadas, jo pavaduotojas ir visi šeimos nariai; krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kurių veiklą reglamentuoja Operatyvinės veiklos įstatymas, profesinės karo tarnybos karininkai ir jų šeimos nariai; Lietuvos banko valdybos nariai; žurnalistų etikos inspektoriai su šeimomis; Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimos nariai; Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai su šeimomis; akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimos nariai; valstybės ir savivaldybės įmonių vadovai; viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai su savo šeimomis; asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai; valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai su šeimos nariais; gyventojai, pageidaujantiems gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai; gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kuriems pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą reikia deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas); kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, turintys sulaukusieji 18 metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai; taip pat sulaukusieji 18 metų ir vyresni asmenys, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje; gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, ir jų šeimos nariai; kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai; viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai; vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai.
Pagal šį punktą, anot Valstybinės mokesčių inspekcijos, prievolė netaikoma žurnalistams, laidų vedėjams, nepriklausomiems kūrėjams ir kitiems visuomenės informavimo srityje dirbantiems gyventojams.

Kas yra deklaruojamas turtas?

Tai yra: nekilnojamasis daiktas, įskaitant nebaigtą statyti statinį; kilnojamasis daiktas, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija; piniginės lėšos, turimos bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų; pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų; paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų; meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė viršija 5 000 litų; vertybiniai popieriai, jeigu jų bendra vertė viršija 5 000 litų.
18 metų sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti tokį savo turimą turtą: nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurių nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre; lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų; meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 5 000 litų; pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų; paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų; vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 5 000 litų.

 

Vežame keleivius ir siuntas iš visos Lietuvos į Didžiąją Britaniją bei atgal. Dirbame kasdien nuo 8-22 valandos. Tel: +445601564237, 8-60604347. Skype: bilietukai

 


Užsakyk nemokamą skambutį

Perskambinsime per 3 min į bet kurios šalies telefono numerį nemokamai.

nemokamas skambutis

Artimiausios kelionės

į Angliją (Lietuva - Anglija)

• Rugpjūtis 08, pirmadienį, šiandien
• Rugpjūtis 09, antradienį, rytoj
• Rugpjūtis 10, trečiadienį, poryt

iš Anglijos (Anglija - Lietuva)

• Rugpjūtis 08, pirmadienį, šiandien
• Rugpjūtis 09, antradienį, rytoj
• Rugpjūtis 10, trečiadienį, poryt

Lik su mumis!

FacebookSkambink kasdien nuo 800 iki 2200 val. bet kuriuo klausimu

 

Tel: +370 606 04347

Tel: +4456 0156 4237

skypeBILIETUKAI

Perskambinsime per 3 min į bet kurios šalies
telefono numerį nemokamai

Keleivių pervežimo kaina nuo 75 (nuo 60 £)

 

Savaitės dienos

Į Londoną / iš Londono

Į kitus Anglijos

miestus nuo

Pirmadienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Antradienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Trečiadienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Ketvirtadienis 75 / iš 70 £ 75 / iš 70 £
Penktadienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Šeštadienis 90 / iš 70 £ 90 / iš 70 £
Sekmadienis 90 / iš 60 £ 90 / iš 60 £

Siuntų pervežimo kaina nuo 20 (nuo 15 £)